přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pomáhame

RENOMIA je nejen přední společností ve svém oboru, ale i firmou, která si uvědomuje, že ne všichni mají stejné možnosti. Proto není lhostejná a snaží se pomáhat tam, kde je jí třeba. Naším cílem je pomáhat jak lidem, tak i firmám, vyplývá to z našeho poslání společnosti a zároveň tím naplňujeme jednu z našich firemních hodnot – Službu. Chceme být také společensky odpovědnou firmou.

RENOMIA dlouhodobě podporuje zejména charitativní a společensky prospěšné projekty s důrazem na cílenou a adresnou pomoc, ale i kulturně - sportovně-společenské aktivity.  Věříme, že se jedná o správnou věc a jedině konkrétními kroky můžeme společně s Vámi tento cíl a tím i nepřímo poslání naší společnosti reálně naplnit. Zde jsou příklady naší společné pomoci. 

Nadační fond HLAS SRDCE

SAMOSTATNÝ NADAČNÍ FOND S VLASTNÍMI AKTIVITAMI, KTERÝ PŘISPÍVÁ K LEPŠÍMU ŽIVOTU.

Společenská odpovědnost pro nás není jen povinnost. Vnímáme ji jako jedinečnou šanci pomáhat tam, kde je třeba. Jako privilegium, kterého se nám dostalo díky našemu úspěchu. Víme také, že touha a vůle pomáhat nejsou racionální a nelze je hledat v hlavě.
Dobro rezonuje v našem srdci, a proto jsme naši nadaci pojmenovali právě HLAS SRDCE.”

Jiřina Nepalová
Předsedkyně správní rady

CHARAKTER ZNAČKY

Design našeho loga je inspirován zvukovou vlnou, znázorňuje TLUKOT SRDCE.
Je dynamický, hravý a plný energie. Tak jako lidé, kteří chtějí pomáhat.

 

 

 

 

 

 

RENOMIA podporuje charitativní projekty

Spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem je jednou z důležitých charitativních aktivit společnosti RENOMIA.

Nadace všestranně pomáhá opuštěným dětem a RENOMIA si ve spolupráci s touto nadací cení zejména konkrétnosti, transparentnosti a efektivity projektů. Dlouhodobá spolupráce na principu vzájemné důvěry zahrnuje řadu projektů a akcí, a to jak dlouhodobých, tak jednorázových fundraisingových aktivit.

V roce 2015 jsme se stali jedním z partnerů prvního ročníku akce Teribear hýbe Prahou. Sportovně – charitativní událost probíhající v Praze na Letné sklidila obrovský úspěch a přilákala více než 4200 běžců, kteří společnými silami naběhali úctyhodných 60 287,04 kilometrů a přispěli tak částkou 8 340 korun.

RENOMIA je Dobrým andělem

V lednu 2013 se RENOMIA stala Dobrým andělem.

V RENOMIA si velmi vážíme možnosti být součástí projektu Dobrý Anděl, díky kterému už čtvrtým rokem můžeme podporovat rodiny s dětmi v těžkých životních situacích. V průběhu let jsme Vás vždy informovali o životním příběhu a aktuální situaci námi vybraných rodin, které jsme adresně měsíčně podporovali.

Máme velkou radost, že příběh Jakoubka dopadl šťastně, a Jakoubek se po uzdravení plně vrátil do běžného života, a úspěšně absolvoval první třídu s výborným prospěchem. Těší nás, že jsme po celou dobu byli s ním a přejeme mu hodně štěstí po celý jeho další život.

Na spolupráci s Dobrým andělem oceňujeme zejména myšlenku vzájemné pomoci spolu s konkrétností a transparentností celého projektu. Věříme, že právě tyto charakteristiky z něho dělají unikátní příležitost pomoci, která oslovila a v budoucnu jistě osloví velké množství Dobrých Andělů.

Certifkát Dobrého anděla

RENOMIA pomáhá azylovým domům

V loňském roce jsme  zorganizovali materiální sbírku věcí pro azylové domy pro matky s dětmi. Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem byly vybrány celkem 3 azylové domy - první v Čechách, druhý na Moravě a třetí v Praze, které aktuální pomoc nejvíce potřebovali a pro tyto 3 domy jsme společně nasbírali více než 400 kusů oblečení, hraček, a potřebných věcí pro domácnost a dítě.  Máme velkou radost, že tato pomoc udělala radost všem maminkám s dětmi, které věci v azylových domech obdrželi. Radost jste měli i Vy, kteří jste věci přivezli a přinesli  - a  dobrý pocit, že z věcí, které jste již nepotřebovali či nevyužili se teď raduje zase někdo další.

V letošním roce jsme pomoc zopakovali. Letošní sbírka podpořila Azylové domy v Teplicích, Lovosicích a pražské centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Sbírka byla orientována na materiální pomoc, která obyvatelkám azylových domů poskytla základní věci jako je oblečení, lůžkoviny či hračky pro děti.

Individuální dárcovství

RENOMIA nezaměřuje svou pozornost jen na velké projekty v oblastech kultury a sportu a spolupráci s nadacemi,ale podporuje i drobné regionální aktivity a jednorázové akce.  Finančně přispěla např. ostravské Nadaci Landek. Cílem nadace je záchrana a údržba hornických památek a dokumentů, především v Ostravsko-karvinském revíru.
Prostřednictvím individuálního dárcovství RENOMIA podporuje např. tělesně postižené osoby, děti v dětských domovech nebo osoby postižené povodněmi. Jedním příkladem je pomoc vytopené školce, v Hrádku nad Nisou, kterou RENOMIA a její zaměstnanci podpořila jak finančně, tak i pracovním nasazením při úklidu a renovaci zničené budovy školky a její zahrady.

Zahraniční pomoc

V minulosti jsme podpořili i projekty mimo Českou republiku, například Projekt SOSO Somálsko.RENOMIA podpořila finančním darem projekt SOS Somálsko. Tento projekt humanitární organizace Člověk v tísni je cílený na pomoc lidem v Africe, kteří v současné době trpí rozsáhlým suchem a hladomorem.

RENOMIA podporuje kulturu

RENOMIA každoročně spolupracuje s pořadateli festivalu Třeboňská nocturna. Jedná se o mezinárodní letní festival klasické hudby, jehož cílem je přivést do Třeboně špičkové české a zahraniční interprety a nabídnout návštěvníkům hudbu, kterou jindy nabízejí nejváženější česká i světová pódia.

RENOMIA dále spolupracuje např. s Nadačním fondem Přerovského jazzového festivalu, kdy svou pravidelnou finanční podporou přispívá k realizaci mezinárodního jazzového festivalu. Toto setkání jazzových hudebníků se koná každý rok v podzimních měsících a má více než třicetiletou tradici.

Významnou podporu věnuje RENOMIA již několik let projektu Houslová akademie Václava Hudečka. Každoroční letní kurzy pro nadané mladé houslisty umožňují talentovaným hudebníkům zdokonalit si houslovou techniku a výrazovou stránku studovaných skladeb, zahrát si na společných koncertech a v zásadě nastartovat profesionální uměleckou dráhu.

RENOMIA podporuje vzdělávání a výzkum

V roce 2011 vznikla spolupráce RENOMIA s IES (Institut ekonomických studií FSV UK),  který zajišťuje bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání v oboru ekonomie a financí, srovnatelné se studiem na předních univerzitách v Evropě. Cílem spolupráce byla podpora pedagogických a výzkumných aktivit v oblasti ekonomie rozvoje. Proto byla vyhlášena Soutěž RENOMIA „O nejlepší studentskou práci, která se věnuje chudobě a nerovnosti v rozvojových zemích.“, kterou jsme několik let společně organizovali a vyhodnocovali.

RENOMIA také podpořila zajímavý projekt studentů Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kteří vyvinuli elektromobil ve stylu retro. Tento úspěšný ekologicky zaměřený výzkumně-vzdělávací projekt byl oceněn i na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

V roce 2015 jsme uspořádali vzdělávací akci pro zaměstnance zaměřenou na správné sezení – Škola správného sezení

Zaměstnanci RENOMIA dobrovolníky

Zaměstnanci společnosti RENOMIA se také sami aktivně zapojují do pomoci potřebným. V severočeském Hrádku nad Nisou vyklízeli a opravovali zničené prostory mateřské školky. Koncem roku také pravidelně plní vánoční přání dětí z dětského domova Pyšely. Nakupují dárky, o něž si děti psaly Ježíškovi, a účastní se jejich vánoční besídky.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.