přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

RENOMIA NETWORK

RENOMIA NETWORK je poprednou sieťou poisťovacích maklérov, ktorá prináša riešenie potrieb tuzemských poisťovacích sprostredkovateľov súvisiacich s:

 • Koncentráciou poisťovacieho trhu
 • nutnosťou rozvoja služieb
 • legislatívnymi požiadavkami
 • globalizáciou
 • profesijným rozvojom poisťovacieho trhu

Spoločnosť RENOMIA založila franchisingovú sieť RENOMIA NETWORK v roku 2008 s cieľom poskytovať kvalitné služby a bohaté know-how vybraným poisťovacím maklérom a zviditeľňovať značku RENOMIA na trhu.

Členovia siete získavajú rad výhod a služieb, ktoré sú pre nich samotných finančne a organizačne náročné alebo ťažko dostupné. Jedná sa napríklad o:

 • silnejšiu vyjednávaciu pozíciu na trhu
 • možnosť rozšírenia ponuky o nové poistné produkty
 • využitie moderných technológií
 • prístup k medzinárodným poisťovacím trhom
 • zaistenie
 • poradenstvo odborníkov na rôzne druhy poistenia

RENOMIA NETWORK pôsobí v súčasnosti v Českej a Slovenskej republike. Má celkom129 členov, ktorí spravujú poistné svojich klientov vo výške presahujúcej 80 mil. EUR.

Komplexná ponuka služieb a fungovanie siete je popísané na www.renomianet.sk.

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.