přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Právne položky

Autorská práva

Autorské práva k materiálom obsiahnutým v tomto internetovom systéme sú vo vlastníctve RENOMIA, s.r.o. alebo využívané licenciou. Kopírovanie a využívanie materiálov, ktoré sú obsiahnuté v tomto systéme je možné použiť len za týchto podmienok:

  • materiály nesmú byť použité pre komerčné účely
  • kópie musia obsahovať vzťah k autorským právam a k originálnemu materiálu
  • grafické prvky sú chránené autorským právom a nemôžu byť reprodukované alebo privlastnené bez písomného povolenia vlastníka práv

Obchodná značka

Obchodné značky a identifikačné grafické prvky v tomto internetovom systéme, ktoré identifikujú RENOMIA, s.r.o. alebo či už sú s RENOMIA, s.r.o. spojené, ako aj jej internetové diela nesmú byť použité bez písomného povolenia ich vlastníkov.

Prevádzka

RENOMIA, s.r.o. nezaručuje, že informácie a použité materiály sú kompletné a ich obsah dodaný treťou stranou je presný a úplný. RENOMIA, s.r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za funkcie alebo materiály dostupné v tomto systéme, ani za ich nepretržitú dostupnosť a bezchybnosť.

Produkty a služby

Ceny a informácie o produktoch a službách si prevádzkovateľ vyhradzuje meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ serveru si, vo výnimočných situáciách, vyhradzuje právo odmietnutia realizácie Vašej požiadavky bez udania dôvodov.

Na všetky ponúkané produkty alebo služby sa vzťahujú tu uvedené podmienky a dojednania, ktoré môžu byť rozšírené alebo obmedzené zverejnenými podmienkami priamo pri ponuke.

Vlastníctvo internetového systému

Tento internetový systém je vo vlastníctve spoločnosti RENOMIA, s.r.o., ktorá si vyhradzuje plné právo pri nakladaní s týmto systémom.

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.