přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Povedali o nás

Maximálna profesionalita a aktívny prístup odborných likvidátorov RENOMIA nás sprevádzali celým procesom likvidácie veľkej škodovej udalosti, ktorá významne zasiahla do fungovania našej spoločnosti. Pracovníci/likvidátori Renomie výrazne pomohli pri jej úspešnom vyriešení.

Michal Nebus
vedúci ekonomického úseku
LEONI Slovakia spol. s r.o., odštepný závod Trenčín


Spoločnosť ELTECO, a.s., spolupracuje s poisťovacou maklérskou spoločnosťou RENOMIA, s.r.o., od roku 2003. RENOMIA komplexne rieši náš poistný program vrátane likvidácie poistných udalostí.

Vždy sme boli spokojní s ich proaktívnym a profesionálnym prístupom k rôznym aspektom poistenia. Pri zostavovaní nášho poistného programu špecialisti RENOMIA vždy zohľadnili spoločnú poisťovaciu stratégiu našej materskej a dcérskych spoločností, a tiež špecifiká nášho odboru.

Veľmi si ceníme odborné zázemie, ktoré nám zaručuje vysokú kvalitu služieb. Pevne veríme, že naša vzájomná spolupráca bude aj naďalej úspešná.

Anna Ozaniaková, Dip Mgmt
člen predstavenstva a finančný riaditeľ
ELTECO, a.s.


Spoločnosť Tatranská mliekareň a.s. spolupracuje s poisťovacou maklérskou spoločnosťou RENOMIA, s.r.o., síce veľmi krátko, ale už teraz oceňujem ich proaktívny a profesionálny prístup k rôznym aspektom poistenia. Pri zostavovaní nášho poistného programu špecialisti RENOMIA zohľadnili spoločnú poisťovaciu stratégiu všetkých spoločností patriacich do našej skupiny, a tiež špecifiká nášho odboru a dosiahli sme výrazné skvalitnenie podmienok poistenia za súčasného zníženia nákladov a prácnosti. RENOMIA komplexne rieši náš poistný program vrátane likvidácie poistných udalostí.

Veľmi si ceníme odborné zázemie, ktoré nám zaručuje vysokú kvalitu služieb. Pevne veríme, že naša vzájomná spolupráca bude aj naďalej úspešná.

Ing. Mikuláš Bobák, CSc.
predseda predstavenstva
Tatranská mliekareň a.s.


Spoločnosť České Radiokomunikace a.s. spolupracuje s poisťovacou maklérskou spoločnosťou RENOMIA, a. s., od roku 2011. RENOMIA komplexne rieši náš poistný program vrátane likvidácie poistných udalostí.

Vždy sme boli spokojní s ich proaktívnym a profesionálnym prístupom k rôznym aspektom poistenia. Pri zostavovaní nášho poistného programu špecialisti RENOMIA vždy zohľadnili poisťovaciu stratégiu našej materskej spoločnosti, a tiež špecifiká nášho odboru.

Veľmi si ceníme odborné zázemie, ktoré nám zaručuje vysokú kvalitu služieb.
Pevne veríme, že naše vzájomná spolupráca bude aj naďalej úspešná.

Ing. Martin Gebauer
CEO
České Radiokomunikace a.s.


Keď som požiadaný, ako krátko charakterizovať RENOMIA, ako klient hovorím: „trvalá spoľahlivosť a starostlivosť. Hoci RENOMIA podstatne vyrástla, za viac ako 10 rokov spolupráce s MVV Energie CZ sme nezaznamenali žiadnu zmenu v kvalite dodanej služby.“

Ing. Václav Hrach, Ph.D.
generálny riaditeľ
MVV Energie CZ a.s.


Karlovarské minerální vody, a. s, využívajú maklérske služby RENOMIA, a. s., od roku 2005, kedy táto spoločnosť prevzala celkovo náš poistný program. Vďaka spolupráci s RENOMIA sa nám podarilo optimalizovať náklady na poistenie. Pre mňa ako majiteľa spoločnosti je podstatná ešte jedna vec. V RENOMIA som našiel profesionálneho a silného partnera, na ktorého sa môžem vo veciach poistenia úplne spoľahnúť a plne mu dôverujem. Kolegovia z RENOMIA sa starajú o naše poistné zmluvy a zároveň riešia všetky naše poistné udalosti.

Verím, že naša spolupráca bude ďalej pokračovať k obojstrannej spokojnosti.

Dott. Antonio Pasquale
generálny riaditeľ
Karlovarské minerální vody, a. s.


Spoločnosť PEGAS NONWOVENS s.r.o. spolupracuje s poisťovacou maklérskou spoločnosťou RENOMIA, a. s., od roku 2005. Ceníme si najmä ich odborné znalosti, ktoré nám zaručujú vysokú kvalitu služieb.

RENOMIA komplexne rieši náš poistný program vrátane likvidácie poistných udalostí.
Vždy sme boli veľmi spokojní s ich proaktívnym a profesionálnym prístupom a zohľadnením špecifík nášho oboru.

Tiež veľmi oceňujeme významnú podporu RENOMIA pri dojednávaní komplexného poistenia našej investície v zahraničí v spolupráci s ich lokálnym partnerom v rámci medzinárodnej siete.

Sme presvedčení, že naša obojstranne výhodná spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

Ing. Marian Rašík
finančný riaditeľ
PEGAS NONWOVENS s.r.o.


Po mnohých rokoch samostatného zmluvného vzťahu s Kooperativa poisťovňa, a.s., sme sa rozhodli pre spoluprácu s poisťovacou maklérskou spoločnosťou RENOMIA, a. s., a musím povedať, že to bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré sme na tomto poli urobili. RENOMIA, a. s., zabezpečuje pre viac ako 500 bytových družstiev, ktoré sú našimi členmi, komplexný poistný program, vrátane poradenstva, školenia a ďalej aj zabezpečenie špeciálnych produktov pre potreby zväzu.

Vďaka poisťovacej maklérskej spoločnosti RENOMIA, a. s., naše družstvá dosiahli výrazný skvalitnenie podmienok poistenia za súčasného zníženia nákladov a prácnosti. Za pridanú hodnotu a nie menej dôležité považujem aj nadpriemerné nasadenie a osobný prístup managementu k riešeniu všetkých problémov, v ktorých spoločnosť RENOMIA, a. s., nemá na našom trhu zrejme konkurenciu.

Ing. Vít Vaníček
predseda
Svaz českých a moravských bytových družstev

 

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.