Jiří Havelka převzal ocenění Agrární komory ČR za dlouhodobý rozvoj oblasti pojištění zemědělských rizik

Blahopřejeme panu Ing. Jiřímu Havelkovi, řediteli RENOMIA AGRO, k ocenění udělenému Agrární komorou České republiky za dlouhodobou spolupráci v oblasti pojišťovnictví a za podporu celostátních i regionálních zemědělských akcí.

Jiří Havelka působí v oblasti zemědělského pojištění již více než 27 let. Ve společnosti RENOMIA pracuje od roku 2010, kde rozvíjí specializované oddělení RENOMIA AGRO, podílí se mj. na budování Systému eliminace rizik, který by měl být jedním z prvků stabilizace zemědělského podnikání u nás, na přípravě legislativy a zastupuje Agrární komoru při jednáních EU v Bruselu.

 Ocenění Jiří Havelka převzal na slavnostním setkání na pražském Žofíně, které se konalo u příležitosti 25. výročí založení Agrární komory ČR. Ocenění dále získali například exministr zemědělství Jan Fencl, ministr zemědělství Miroslav Toman či senátor Jan Veleba, kteří se dlouhodobě zasluhují o rozvoj zemědělství v České republice.