Pojištění plodin

Pěstování plodin patří k nejrizikovějším oborům podnikání. Extémní výkyvy počasí jsou navíc stále častější. V těchto chvílích oceníte partnera v podobě RENOMIA AGRO, který vždy jedná ve Vašem zájmu.

Naším cílem je důsledně hájit Vaše zájmy a pečovat o Vaše pojištění plodin

Pojištění zemědělských rizik je určeno všem subjektům podnikajícím v zemědělství nebo lesnictví nehledě na jejich velikost. Spolu se základním pojištěním majektu, strojů a odpovědnosti tvoří komplexní pojistnou ochranu moderní zemědělské firmy.

Pojištění plodin:

  • klíčové pojištění v současné situaci extrémních výkyvů počasí a klimatické změny
  • kryje živelní rizika, zejména krupobití a požáru, a dále doplňkově chrání před povodní, záplavou, vichřicí, vyzimováním, mrazem, škůdci či sesuvem půdy
  • lze pojistit všechny polní plodiny (obilniny, luštěniny, olejniny, okopaniny), ovoce, zeleninu, vinnou révu a chmel
  • pojistíme i sady a stromové školky či rostliny pěstované ve sklenících či fóliovnících

Komplexní služby RENOMIA:

  • specialista likvidace škod RENOMIA, který hájí vždy Vaše zájmy a jedná za Vás s pojišťovnou
  • pomůžeme Vám s administrací žádostí o dotace na pojištění plodin u PGRLF
  • risk manažeři RENOMIA doporučí vhodné postupy pro předcházení rizik a snížení škodního průběhu

Obilniny

Cukrová řepa

Kukuřice

Řepka

Pšenice ozimá

Brambory

Vinná réva

Ovoce

Zelenina

Kontaktujte nás

Rádi k Vám kdykoliv přijedeme a probereme konkrétní možnosti zemědělského pojištění pro Vás. Domluvte si schůzku.

Ing. Jiří Havelka
ředitel RENOMIA AGRO
jiri.havelka@renomiaagro.cz
+420 603 884 471