Pojištění majetku

V případě nenadálé živelní události oceníte partnera v podobě odborníků z RENOMIA AGRO, kteří Vám pomohou s vyřešením pojistné události k Vaší spokojenosti.

Naším cílem je důsledně hájit Vaše zájmy a pečovat o Vaše pojištění majetku

Nabízíme pojištění veškerého Vašeho majetku, například administrativních či hospodářských budov, kravínů, vepřínů, sil nebo bioplynových stanic. Pojištění majetku je určeno pro občany i společnosti. Pojistit lze veškerý vlastní i cizí movitý i nemovitý majetek.

Pojištění je možné sjednat proti vybraným nebezpečím nebo v rozsahu „all risks“ – proti všem pojistitelným nebezpečím. 

Zajistíme stanovení správné pojistné částky a přípravu rizikové zprávy.

Pojištění majetku pokrývá:

  • živelní rizika (požár, vichřice, výbuch, krupobití, blesk, povodně, záplavy, tíha sněhu)
  • odcizení a vandalismus
  • rozbití skel

Kravíny

Vepříny

Sila a sýpky

Bioplynové stanice

Administrativní budovy

Zemědělské areály

Komplexní služby RENOMIA:

  • specialista likvidace škod RENOMIA, který hájí vždy Vaše zájmy a jedná za Vás s pojišťovnou
  • risk manažeři RENOMIA doporučí vhodné postupy pro předcházení rizik a snížení škodního průběhu

Kontaktujte nás

Rádi k Vám kdykoliv přijedeme a probereme konkrétní možnosti zemědělského pojištění pro Vás. Domluvte si schůzku.

Ing. Jiří Havelka
ředitel RENOMIA AGRO
jiri.havelka@renomiaagro.cz
+420 603 884 471