Poistenie majetku

V prípade neočakávanej živelnej udalosti oceníte partnera v podobe odborníkov z RENOMIA AGRO, ktorí Vám pomôžu s vyriešením poistnej udalosti k Vašej spokojnosti.

Naším cieľom je dôsledne obhajovať Vaše záujmy a starať sa o Vaše poistenie majetku

Ponúkame poistenie všetkého Vášho majetku, napríklad administratívnych či hospodárskych budov, kravínov, ošipární a iných ustajňovacích objektov alebo aj bioplynových staníc. Poistenie majetku je určené občanom i spoločnostiam. Poistiť možno všetok vlastný i cudzí hnuteľný
aj nehnuteľný majetok.

Poistenie je možné dohodnúť proti vybraným nebezpečenstvám alebo
v rozsahu „all risks“ – proti všetkým poistiteľným nebezpečenstvám.

Zaistíme stanovenie správnej poistnej sumy a prípravu rizikovej správy.

Poistenie majetku kryje:

  • živelné riziká (požiar, vodovodné škody, víchrica, výbuch, krupobitie, blesk, povodne, záplavy, ťarcha snehu)
  • odcudzenie a vandalizmus
  • rozbitie skiel

Kravíny

Ošipárne

Silá a sýpky

Bioplynové stanice

Administratívne budovy

Poľnohospodárske areály

Komplexné služby RENOMIA:

  • špecialista na likvidáciu škôd RENOMIA, ktorý vždy háji Vaše záujmy a rokuje za Vás s vybranou poisťovňou
  • risk manažéri RENOMIA odporučia vhodné postupy na predchádzanie rizikám a na zníženie škodového priebehu

Kontaktujte nás

Radi k Vám kedykoľvek prídeme a preberieme konkrétne možnosti poľnohospodárskeho poistenia pre Vás. Dohodnite si schôdzku.

Ing. Viera Tóthová
riaditeľľka RENOMIA AGRO
viera.tothova@renomiaagro.sk
+421 908 721 791