Poistenie plodín

Pestovanie plodín patrí k najrizikovejším odborom podnikania. Extrémne výkyvy počasia sú navyše čoraz častejšie. V týchto chvíľach oceníte partnera v podobe RENOMIA AGRO, ktorý vždy koná vo Vašom záujme.

Naším cieľom je dôsledne obhajovať Vaše záujmy a starať sa o Vaše poistenie plodín

Poistenie poľnohospodárskych rizík je určené všetkým subjektom podnikajúcim v poľnohospodárstve alebo v lesníctve, nehľadiac na ich veľkosť. Spolu so základným poistením majetku, strojov a zodpovednosti tvorí komplexnú poistnú ochranu modernej poľnohospodárskej firmy.

Poistenie plodín:

  • kľúčové poistenie v súčasnej situácii extrémnych výkyvov počasia a klimatických zmien
  • kryje živelné riziká, najmä krupobitie a požiar, a ďalej doplnkovo ​​chráni pred povodňou, záplavou, víchricou, vyzimovaním, mrazom, škodcami či zosuvom pôdy
  • možno poistiť všetky poľné plodiny (obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny), ovocie, zeleninu, vinič a chmeľ
  • poistíme aj sady a stromové škôlky či rastliny pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Komplexné služby RENOMIA:

  • špecialista na likvidáciu škôd RENOMIA, ktorý vždy háji Vaše záujmy a rokuje za Vás s vybranou poisťovňou
  • pomôžeme Vám s administráciou žiadostí o dotácie na poistenie plodín u PPA
  • risk manažéri RENOMIA odporučia vhodné postupy na predchádzanie rizikám a na zníženie škodového priebehu

Obilniny

Cukrová repa

Kukurica

Repka

Pšenica ozimná

Zemiaky

Vinič

Ovocie

Zelenina

Kontaktujte nás

Radi k Vám kedykoľvek prídeme a preberieme konkrétne možnosti poľnohospodárskeho poistenia pre Vás. Dohodnite si schôdzku.

Ing. Viera Tóthová
riaditeľka RENOMIA AGRO
viera.tothova@renomiaagro.sk
+421 908 721 791