Agrární ples 2011

Zástupci RENOMIA AGRO se účastnili 10. Agrárního plesu, který pořádá pod záštitou ministra zemědělství Agrární komora ČR. Ples se konal v pátek 4.2.2011 v krásných prostorách Paláce Žofín.

Tento tradiční ples je mimořádnou příležitostí k setkání s partnery a kolegy z agrárního sektoru. Plesu se zúčastnilo mnoho předních českých zemědělců společně s představiteli několika velvyslanectví a významných firem. Prezident Agrární komory Ing. Jan Veleba mohl přivítat předsedu senátu pana Milana Štěcha a milé hosty bratry premonstráty z Kláštera Želiv v čele s panem opatem. Pan ministr Fuksa se bohužel omluvil ze zdravotních důvodů.

K dobré náladě přispěla mimo jiné také výborná hudba K-band a významní hosté jako Saša Hemala, Heidi Janků, Marián Vojtko, Bohuš Matuš a výborná cimbálovka Jožky Šmukaře. Věříme, že účastníci plesu byli spokojeni a těší se na další ročník.