Komplexná ponuka poľnohospodárskeho poistenia vrátane riešenia škôd

Posúdime možné riziká Vašej profesie a prinesieme efektívne riešenie poistenia vo všetkých potrebných oblastiach.

Oblasti poistenia

Poistenie plodín 

Poistenie poľných plodín, ovocia, víniča, chmeľu, rastlín v skleníkoch, vo fóliovníkoch a lesných škôlok.

vinná réva

Poistenie zvierat

Poistenie hospodárskych zvierat vrátane poistenia koní, rýb a psov. Poistenie raticovej zveri vo farmových chovoch.

ovce na pastvě

Poistenie poľnohospodárskych strojov a vozidiel

Poistenie všetkých poľnohospodárskych strojov a vozidiel.

traktor na farmě