Dne 10. 9. 2011 se RENOMIA AGRO zúčastnila Dne zemědělců a potravinářů Kraje Vysočina

Akce se konala v Jihlavě, pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jana Veleby a viceprezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Zdeňka Kubisky.

Jejím cílem bylo zviditelnění zemědělské prvovýroby, obchodu, služeb, techniky a zpracovatelských firem v rámci Kraje Vysočina a představení partnerských společností, navázání nových a prohloubení stávajících obchodních kontaktů.

Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci.

Tým RENOMIA AGRO