Dotace na pojištění plodin a zvířat

Významnou podporou pojištění od státu je poskytování dotací na pojištění plodin a zvířat, zemědělci mají možnost čerpat státní podporu poskytovanou prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) v rámci programu Finanční podpora pojištění. Účelem této podpory je částečná kompenzace vynaloženého pojistného.

„Výše podpory pro loňský rok byla stanovena na 50 % uhrazeného pojistného za hospodářská zvířata a speciální plodiny, pro ostatní polní plodiny 37 %. Důležitou a pozitivní informací je i to, že pro letošní rok by měl rozsah podpory zůstat v obdobné výši,“ říká Jiří Havelka, ředitel společnosti RENOMIA AGRO.

Samostatným problémem je skutečnost, že dotace tak trochu nespravedlivě nedostávají tzv. „velké podniky“, což má samozřejmě vliv na jejich ochotu uzavírat komerční pojištění.

PGRLF v loňském roce přijal více než 14 500 žádostí o využití některého z jeho programů. Schváleno přitom bylo 11 500 žádostí. Meziročně šlo o 40% nárůst zájmu zemědělců, kterým bylo celkem vyplaceno 1,5 miliardy korun.

Přijatých žádostí PGRLF týkajících se podpory pojištění bylo v loňském roce bezmála 7 000. Dotování pojistného je přitom standardním nástrojem ve všech vyspělých zemích světa.