Fond těžko pojistitelných rizik

O vybudování systémového řešení v oblasti řízení rizik v zemědělství se u nás jedná již od 90. let. Poskytování ad hoc státní pomoci není stabilní a navíc není ani jisté, kdy a zda vůbec zemědělci nějakou náhradu za vzniklou škodu dostanou.

Česká republika je jednou z mála zemí, kde systémové řešení (mimo dotací na pojištění plodin a zvířat) prozatím příliš nefunguje. Nosným pilířem navrhovaného systému by měl být tzv. Fond těžko pojistitelných rizik, který by měl fungovat jako nadstavba nad komerčním pojištěním.

„Vloni v létě byl Evropskou komisí náš Fond notifikován, což je důležitý předpoklad pro jeho spuštění. Významným problémem se nyní jeví naplnění Fondu financemi, zdroje by měl tvořit stát i samotní zemědělci,“ říká Jiří Havelka, ředitel společnosti RENOMIA AGRO.

Vloni na podzim se např. realizovalo ad hoc odškodnění sucha z roku 2015 a aktuálně se řeší refundace loňských mrazů na ovoci. Ve většině vyspělých zemí světa na této problematice spolupracuje stát, zemědělci i pojistný trh. Pokud bude fond zřízen, bude spravován odpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRFL).