Navýšení podpory v rámci programu poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

S ohledem na současnou finanční a hospodářskou krizi byla schválena změna programu PGRLF, a.s. – poskytování finanční podpory pojištění, která spočívá ve zvýšení...

S ohledem na současnou finanční a hospodářskou krizi byla schválena změna programu PGRLF, a.s. – poskytování finanční podpory pojištění, která spočívá ve zvýšení poskytované podpory až na 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění plodin a hospodářských zvířat, oproti stávajícímu stavu, kdy výše podpory činí u speciálních plodin až 50 %, u ostatních plodin 35 % a u pojištění hospodářských zvířat 20 % z uhrazených nákladů na pojištění. Podpora je poskytována ve formě přímé úhrady výše uvedených nákladů spojených s pojištěním.

Dále pak byla stanovena minimální hranice zaplaceného pojistného na částku 1000 Kč. Ostatní podmínky programu poskytování finanční podpory pojištění PGRLF, a.s. zůstávají nezměněny.

RENOMIA AGRO považuje toto navýšení dotace za účinnou pomoc v dnešní krizové situaci při financování zemědělské činnosti. Věříme, že tato dotace již za pojistné zaplacené v roce 2009 přispěje k nárůstu pojištěných subjektů v oblasti zemědělských rizik a tím omezení podnikatelského rizika.

Rádi Vám připravíme nabídku optimálního pojištění zemědělských i dalších rizik včetně přípravy žádosti o dotaci na zemědělské pojištění.