RENOMIA AGRO partner tradičních Ovocnářských dnů 2011

V Hradci Králové se konají Ovocnářské dny, které mají dlouholetou tradici a účastní se jich všichni významní pěstitelé ovoce z České republiky. Letos toto setkání proběhlo 18.-19.1.2011. RENOMIA AGRO se již podruhé stala spolupořádající firmou a velmi si vážíme této možnosti podpory českých ovocnářů. Letošní ročník byl výjimečný protože na něm předával žezlo dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousých Ing. Václav Ludvík. Novým ředitelem se stal Ing. Jaroslav Vácha. Za RENOMIA AGRO si dovolím poděkovat panu Ludvíkovi za jeho významný přínos pro české ovocnářství a popřát mnoho sil do dalších aktivit a hodně zdraví a osobního štěstí.

RENOMIA AGRO je partner českých zemědělců a potravinářů a poskytuje jim vysoce kvalitní služby v oblasti pojištění