RENOMIA AGRO partnerem Ovocnářských dnů 2013

Ve dnech 15.1. – 16.1. 2013 se v Hradci Králové uskutečnily Ovocnářské dny, které probíhají každoročně, a RENOMIA již tradičním partnerem. Jde o významné setkání pěstitelů ovoce České republiky, kde je hodnocen předchozí pěstitelský rok, diskutují se budoucí trendy a v rámci setkání probíhají i tématická školení.

Ovocnářské dny se konají pravidelně každý rok a jde o významné setkání.

Tentokrát se konal již 56. ročník za účasti téměř 350 lidí. Zařazeny byly také přednášky zahraničních hostí. Důležitou úlohu v programu hrála problematika stoupající četnosti jarních mrazů. RENOMIA AGRO byla prezentována Josef Křížem, který seznámil účastníky s aktualitami v oblasti zemědělského pojištění. Dalšími zajímavými hosty byly např. ministr zemědělství Petr Bendl, který informoval o připravované koncepci zemědělství pro nové období, a prezident Agrární komory Jan Veleba, který srovnal vývoj produkce živočišné výroby v řadě zemí světa.

„Tohoto ocenění si velmi vážím. Umístění mezi tak významnými ženami je pro mne velkou ctí. Ráda bych však doplnila, že na tomto úspěchu se podílí všichni z týmu RENOMIA. Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za jejich poctivou práci,“ dodala Jiřina Nepalová.

RENOMIA AGRO je dnes již tradiční partnerem českých zemědělců i potravinářů a poskytuje vysoce kvalitní služby v oblasti zemědělského pojištění