RENOMIA AGRO poctil svou návštěvou prezident Potravinářské komory ČR

Za krásného letního počasí vyplul ve čtvrtek 19. května 2011 parník RENOMIA AGRO na palubě se členy týmu RENOMIA AGRO a přibližně jedním stem vzácných hostů.

Po dobu dvouhodinové plavby historickou Prahou se zástupci RENOMIA AGRO, v čele s ředitelkou RENOMIA, paní Jiřinou Nepalovou, pozdravili se zástupci klientů a partnerů z oblasti zemědělství a potravinářství. Mezi nejvýznamnější z nich patřili prezident Agrární komory ČR, pan Ing. Jan Veleba, prezident Potravinářské komory ČR, pan Ing. Miroslav Toman, paní Ing. Dana Malíková z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu a RNDr. Jaroslav Rožnovský z Českého hydrometeorologického ústavu.

Setkání v přátelské atmosféře, doplněné zajímavými prezentacemi, prohloubilo vztahy se stávajícími klienty a partnery a otevřelo prostor pro další spolupráci. Děkujeme všem zúčastněným hostům za přijetí pozvání.