RENOMIA AGRO se prezentovala na 10. ročníku výstavy v Radešínské Svratce

RENOMIA AGRO se prezentovala na 10. ročníku výstavy v Radešínské Svratce, která se konala 9.9.2010. V předvečer této významné výstavy oslavil Slavnostním Členským shromážděním na Skalském Dvoře Svaz chovatelů českého strakatého skotu 20 let od svého založení.