RENOMIA se účastnila mise Agrární komory ČR do Izraele

V rámci spolupráce s Agrární komorou České republiky uvítala společnost RENOMIA, a. s. pozvání od prezidenta AK Ing. Veleby k účasti na nevládní misi do Izraele.

V rámci spolupráce s Agrární komorou České republiky uvítala společnost RENOMIA, a. s. pozvání od prezidenta AK Ing. Veleby k účasti na nevládní misi do Izraele. Za společnost RENOMIA, a. s. se zúčastnila ředitelka a předsedkyně představenstva paní Jiřina Nepalová a obchodní ředitelka RENOMIA AGRO Ing. Petra Škopová. Tato mise se uskutečnila již poněkolikáté a vždy se jí účastní cca 50 představitelů českého zemědělství, zemědělského školství, služeb pro zemědělství a dalších příbuzných oborů. Stejně jako v minulých letech byla součástí programu návštěva veletrhu AGRITECH 2009 v Tel Avivu, prezentace izraelského ministerstva zemědělství a návštěva několika kibuců zaměřených na produkci vína, zeleniny a chov dojnic. Izraelské zemědělství je velmi vyspělé a dosahuje špičkových výsledků v chovu skotu. V námi navštívené farmě dosahují užitkovosti 14000 l/rok, max. užitkovost 20 000 l u nejlepších dojnic.

V Izraeli je 440 000 ha zemědělské půdy a z toho je 182 000 ha pod závlahami. V systémech zavlažování patří Izrael ke světové špičce. Ročně zde odsolují cca 150 mil. m3 vody. Náklad na odsolení 1 m3 vody je cca 0,5 USD. Veškerá voda patří státu a je zde specializovaná agentura, která rozděluje zásoby vody mezi zemědělce a obce. Za překročení spotřeby se přidělují vysoké pokuty.

Izrael dosahuje pouze 15-20% soběstačnosti ve výrobě potravin. Velmi si zde váží zemědělské produkce a její výrobu podporují. V Izraeli je asi 2,7 mil. pracujících a z toho v zemědělství pracuje 2,6% a dalších 6,3% ve službách pro zemědělství.

Týdenní návštěva Izraele (4.-10.5.2009) byla velmi zajímavá a pomohla nám získat nové zkušenosti o světovém zemědělství. Během tohoto týdne došlo také k navázání mnoha osobních i obchodních kontaktů, kterých si velmi vážíme.