Sněm Agrární komory ČR v Olomouci

Ve čtvrtek 11. 3. 2010 proběhl již 18. Sněm Agrární komory ČR v Olomouci. RENOMIA AGRO se sněmu samozřejmě také účastnila. Sněm vyjadřoval celkově ne příliš optimistickou náladu v českém zemědělství. Klesají stavy hospodářských zvířat a ze zemědělců se stávají spíše energetici. Ubývá pracovních míst na venkově a dlouhodobě jsou nízké ceny komodit. AK požaduje po představitelích vlády a politických stran stanovení racionální vize, která by dala tomuto odvětví orientaci a naději.

Významným okamžikem Sněmu bylo předání Pamětní medaile za zásluhy o rozvoj zemědělství Ing. Jiřímu Havelkovi – řediteli zemědělského pojištění České pojišťovny od prezidenta AK Ing. Jana Veleby. Jako hlavní přínos bylo označeno zavedení 50% dotace zemědělského pojištění v ČR od roku 2009. RENOMIA AGRO si váží této činnosti Ing. Havelky a také mu touto cestou gratuluje.