Tomáš Tragan z RENOMIA prvním Čechem v mezinárodní organizaci Institute of Fire Engineers

Tomáš Tragan, ředitel oddělení risk managementu RENOMIA, a. s., byl jako první Čech přijat za člena Institute of Fire Engineers ve Velké Británii. Členství v této prestižní mezinárodní odborné organizaci, jejímiž členy jsou vybraní odborníci z oblasti požární ochrany z celého světa, mu dává právo užívat titul MIFireE a potvrzuje jeho odbornost na mezinárodní úrovni.

Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE, se stal řádným členem Institute of Fire Engineers ve Velké Británii po absolvování náročných zkoušek k prokázání odborné způsobilosti. Jako rizikový inženýr s odborností v požární ochraně uznanou touto mezinárodní institucí tak výrazně zvyšuje kredit oddělení risk managementu společnosti RENOMIA a jejich rizikových zpráv a analýz připravovaných pro klienty RENOMIA.

„Odbornost a spolehlivost risk manažera vyhodnocujícího a posuzujícího všechna rizika, kterým je podnikání klienta vystaveno, jsou pro firmy a jeho obchodní partnery zcela zásadní. Od zkušeností a kredibility se odvíjí důvěryhodnost rizikové zprávy, jejích závěrů a doporučení, jak rizika správně ošetřit, protože ta mohou zcela zásadně ovlivnit klientův byznys i obchodní vztahy,“ vysvětlil Tomáš Tragan důležitost nejvyšší odbornosti a záruku kvality rizikového inženýra.

„Členství v této organizaci plné uznávaných odborníků mi umožní čerpat z jejich zkušeností a znalostí a získám větší možnost mezinárodního srovnání. Zároveň tak bude mít naše oddělení přístup k řadě vysoce odborných studií z oblasti požární ochrany a okruhů s tím souvisejících. Máme také příležitost diskutovat a konzultovat problematické případy s nestrannými odborníky na mezinárodní úrovni,“ dodal Tragan.