Moderní technologie – pomoc i riziko

V týdeníku Zemědělec (č. 14 ze 7. 4. 2021) vyšel článek Jiřího Havelky, ředitele RENOMIA AGRO, na téma Pojištění kybernetických rizik. Přináší odpovědi na otázky, které se týkají rizika kybernetických úroků, a představuje zemědělským podnikům souhrn opatření, jak se před těmito riziky moderní doby chránit prostřednictvím pojištění. „Kybernetickým útokům jsou vystaveny firmy bez ohledu na velikost či předmět podnikání. Stále častěji to jsou střední a malé firmy a podnikatelé, jejichž „výhodou“ pro útočníky je jejich slabá ochrana. V RENOMIA AGRO jsme si tohoto problému vědomi, a proto pro své klienty aktivně hledáme způsoby, jak ochranu před kybernetickými riziky výhodně a efektivně zakomponovat do pojistných programů.“ Plné znění tohoto textu si můžete přečíst zde.