Ostatné poistné produkty

Dnešný svet je čoraz zložitejší a plný rizík, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Budeme Vašimi sprievodcami a odporučíme Vám vhodné poistenie a ďalšie služby.

Naším cieľom je dôsledne obhajovať Vaše záujmy a starať nielen o Vaše poistenie

Kvalitný poistný program, služby špecialistu, likvidácia škôd či risk manažmentu patrí k štandardu najlepších poisťovacích maklérov zaoberajúcich sa poistením poľnohospodárskych rizík. Odborníci z RENOMIA AGRO však idú ešte o krok ďalej a pomôžu Vám v celom rade ďalších oblastí.

Ostatné druhy poistenia:

  • D & O – zodpovednosť štatutárnych orgánov
  • zodpovednosť za škody tretím stranám
  • stiahnutie výrobku z trhu
  • nesplatenie pohľadávok zo strany zmluvných partnerov a odberateľov
  • životné poistenie
  • výhodné cestovné poistenie pre zahraničné cesty

Ďalšie služby mimo poistenia:

  • nastavenie programu firemných benefitov s našimi kolegami z RENOMIA BENEFIT
  • spolu s kolegami z RENOMIA BENEFIT Vám pomôžeme s úverom či s hypotékou
  • odborníci z RENOMIA AGRO Vám pomôžu s administráciou žiadostí o dotáciu na poistenie PPA

D & O – zodpovednosť štatutárnych orgánov

Stiahnutie výrobku
z trhu

Nesplatenie pohľadávok

Dotácie na poistenie

Úvery a hypotéky

Životné poistenie

Cestovné poistenie

Kontaktujte nás

Radi k Vám kedykoľvek prídeme a preberieme konkrétne možnosti poľnohospodárskeho poistenia pre Vás. Dohodnite si schôdzku.

Ing. Viera Tóthová
riaditeľka RENOMIA AGRO
viera.tothova@renomiaagro.sk
+421 908 721 791