Poistenie zvierat

Nákaza patrí medzi najväčšie strašiaky každého chovateľa. V týchto chvíľach oceníte partnera v podobe RENOMIA AGRO, ktorý vždy koná vo Vašom záujme.

Naším cieľom je dôsledne obhajovať Vaše záujmy a starať sa o Vaše poistenie zvierat

Či už prevádzkujete malú rodinnú farmu, alebo veľkochov, odborníci na poľnohospodárske poistenie z RENOMIA AGRO budú vždy stáť na Vašej strane. Pomôžeme Vám s krytím všetkých rizík, s ktorými sa chovatelia hospodárskych zvierat stretávajú.

Poistenie hospodárskych zvierat kryje:

 • škody spojené s výskytom nebezpečných nákaz
 • iné hromadné ochorenia
 • akútnu otravu exogénnymi látkami, ako aj zasiahnutie zvieraťa elektrickým prúdom
 • jednotlivé škody – úhyn, zmárnenie alebo nutnú porážku jednotlivých zvierat z dôvodu neinfekčného akútneho ochorenia, ďalej úrazu alebo pôrodné škody
 • škody, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti
 • prerušenie dodávky elektrického prúdu
 • prehriatie hydiny vplyvom vonkajších teplôt
 • poistenie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny, koní, rýb a ovčiarskych psov

Komplexné služby RENOMIA AGRO

 • špecialista na likvidáciu škôd RENOMIA, ktorý vždy háji Vaše záujmy a rokuje za Vás s vybranou poisťovňou
 • pomôžeme Vám s administráciou žiadostí o dotácie na poistenie zvierat u PPA
 • risk manažéri RENOMIA odporučia vhodné postupy na predchádzanie rizikám a na zníženie škodového priebehu

Dobytok

Ošípané

Hydina

Ovce

Kozy

Ovčiarske psy

Kontaktujte nás

Radi k Vám kedykoľvek prídeme a preberieme konkrétne možnosti poľnohospodárskeho poistenia pre Vás. Dohodnite si schôdzku.

Ing. Viera Tóthová
riaditeľka RENOMIA AGRO
viera.tothova@renomiaagro.sk
+421 908 721 791