Poistné produkty

RENOMIA AGRO je špecializované oddelenie spoločnosti RENOMIA a patrí medzi najväčších odborníkov na trhu v oblasti riadenia poľnohospodárskych rizík.

Poistenie plodín

Poistenie poľných plodín, ovocia, víniča, chmeľu, rastlín v skleníkoch, vo fóliovníkoch a lesných škôlok.

obilí

Poistenie zvierat

Poistíme hospodárske zvieratá, vrátane koní, rýb a psov určených na prácu. Ochránime aj farmové chovy vrátane  raticovej parohatej zveri. 

krávy

Poistenie poľnohospodárskych strojov a vozidiel

Všetky Vaše poľnohospodárske stroje a vozidlá budú s nami v bezpečí vďaka poisteniu na mieru, ktoré kryje živelné či strojné prerušenie prevádzky.  

traktor na farmě

Poistenie majetku

Poisťujeme všetok majetok a budovy na ustajnenie chovaných zvierat, bioplynové stanice a ďalšie.

kravín a krávy které se krmí

Ostatné poistné produkty

Vieme poistiť napríklad zodpovednosť za škody, nesplácanie pohľadávok, stiahnutie výrobku či štatutárne orgány.

žena, která potřebuje pojistit