Poistenie poľnohospodárskych strojov a vozidiel

Sme Vaším partnerom v oblasti poistenia tak všetkých poľnohospodárskych strojov, ako aj jednotlivých automobilov či flotíl.

Naším cieľom je dôsledne obhajovať Vaše záujmy
a starať sa o Vaše poistenie strojov a vozidiel

Rozbitý poľnohospodársky stroj – či už traktor, kombajn, alebo ich príslušenstvo – môže spôsobiť veľké straty. Aby sme im predišli, ponúkame kvalitné poistenie strojov alebo vozidiel, a to vrátane technických, živelných či kriminálnych rizík (odcudzenia alebo vandalizmu).

Poistenie poľnohospodárskych strojov pokrýva:

  • technické nebezpečenstvo (poruchy mechanické, elektronické či tie, ktoré vznikli vinou nesprávnej obsluhy alebo vniknutím cudzieho predmetu)
  • živelné riziká (najmä požiar, povodeň alebo krupobitie)
  • poľnohospodárske stroje, ale aj poľnohospodársku techniku
  • doplnkové poistenie skiel, pneumatík, pásov, prevádzkových kvapalín či vymeniteľných dielov a ložísk

Komplexné služby RENOMIA:

  • špecialista na likvidáciu škôd RENOMIA, ktorý vždy háji Vaše záujmy a rokuje za Vás s vybranou poisťovňou
  • risk manažéri RENOMIA odporučia vhodné postupy na predchádzanie rizikám a na zníženie škodového priebehu

Traktory

Kombajny

Príslušenstvo poľnohospodárskych strojov

Mulčovacie stroje

Sejacie stroje

Podmietače

Vozidlá a flotily

Kontaktujte nás

Radi k Vám kedykoľvek prídeme a preberieme konkrétne možnosti poľnohospodárskeho poistenia pre Vás. Dohodnite si schôdzku.

Ing. Viera Tóthová
riaditeľka RENOMIA AGRO
viera.tothova@renomiaagro.sk
+421 908 721 791