RENOMIA získala silného partnera pre oblasť poľnohospodárskeho poistenia

20. 07. 2020

Spoločnosť RENOMIA, najväčší poisťovací sprostredkovateľ v strednej a vo východnej Európe, a spoločnosť Agropoistenie, špecialista na poistenie poľnohospodárstva, sa dohodli na vzájomnej spolupráci. RENOMIA sa stala 51 % partnerom v spoločnosti Agropoistenie s. r. o.

Zakladatelia a spolumajitelia spoločnosti Agropoistenie Milan Knoll a Marek Dudáš pôsobia na poisťovacom trhu od roku 2002 a patria medzi najväčších odborníkov pro oblasť poistenia poľnohospodárstva na Slovensku. Spoločnosť poskytuje poisťovacie a konzultačné služby firmám v odvetví poľnohospodárskych rizík na celom území Slovenskej republiky. Spravované poistné klientov presahuje 6 mil. EUR.

„So spoločnosťou Agropoistenie zdieľame hodnoty, víziu a silnú proklientsku orientáciu. Dôležité je, že spoločne budeme ďalej zlepšovať know-how a služby pre našich spoločných klientov. Veríme v perspektívu slovenského poľnohospodárstva a z hľadiska poistenia ho budeme maximálne podporovať,“ hovorí Jiří Nepala, managing partner spoločnosti RENOMIA.

„Sme radi, že sme v RENOMIA našli partnera, ktorý rozumie nášmu odboru, je lídrom agro poistenia v Česku a máme rovnaké hodnoty a víziu do budúcnosti. Teším sa na vzájomnú spoluprácu. RENOMIA je vedúci hráč v strednej a vo východnej Európe a má prístup k medzinárodnému know-how, ktoré môžeme využiť v praxi,“ hovorí Marek Dudáš.

Agropoistenie bude ďalej pôsobiť pod svojím menom a zakladatelia budú rozvíjať oblasť poľnohospodárstva aj v rámci RENOMIA.

Spojením Agropoistenia a RENOMIA vznikne na Slovensku líder pre poistenie poľnohospodárstva, ktorý bude ďalej investovať do zlepšenia služieb a rozvoja pre svojich klientov.

Na fotografii zľava Jiří Nepala, managing partner spoločnosti RENOMIA, Marek Dudáš a Milan Knoll, konatelia spoločnosti Agropoistenie s. r. o.

O spoločnosti AGROPOISTENIE
Agropoistenie je najväčší sprostredkovateľ poistenia v agro poistení na Slovensku. Spoločnosť bola založená v roku 2013, a ponúka poistné riešenia a risk management pre poľnohospodárov. Zastrešuje agro subjekty hospodáriace na 250 tis. ha pôdy a chovajúcich 380-tis. zvierat vrátane veľkých zahraničných chovateľov ošípaných. Viac na www.agropoistenie.sk.

O spoločnosti RENOMIA
RENOMIA, a. s.  je vedúca medzinárodná spoločnosť, založená v roku 1993 v Českej republike, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti poistenia, risk managementu a financií tak firmám, ako aj domácnostiam. Na Slovensku pôsobí od roku 2001. Strategickým partnerom RENOMIA je spoločnosť Gallagher, štvrtý najväčší poisťovací maklér na svete. RENOMIA spája atmosféru rodinnej firmy s najlepšími medzinárodnými štandardmi a poskytuje služby kdekoľvek na svete. V RENOMIA pôsobia špecialisti so zameraním na jednotlivé odbory podnikania. Vďaka tomu je RENOMIA schopná ponúknuť svojim klientom najvýhodnejšie podmienky poistenia aj podporu pri likvidácii škôd.