Právne položky

Autorské práva

Autorské práva k materiálom obsiahnutým v tomto internetovom systéme sú vo vlastníctve RENOMIA, a. s., alebo využívané v licencii. Kopírovanie a využívanie materiálov obsiahnutých v tomto systéme je možné iba za týchto podmienok:

  • materiály nesmú byť použité na komerčné účely
  • kópie musia obsahovať vzťah k autorským právam a k originálnemu materiálu
  • grafické prvky sú chránené autorským právom a nemôžu byť reprodukované alebo privlastnené bez písomného súhlasu vlastníka práv

Obchodná značka

Obchodné značky a identifikačné grafické prvky v tomto internetovom systéme, ktoré identifikujú RENOMIA, a. s., či sú s RENOMIA, a. s., spojené, ako aj jej internetové diela nesmú byť použité bez písomného súhlasu ich vlastníkov.

Prevádzka

RENOMIA, a. s. nezaručuje, že informace a použité materiály jsou kompletní a jejich obsah dodaný třetí stranou je přesný a úplný. RENOMIA, a. s. nepřijímá žádnou odpovědnost za funkce nebo materiály dostupné v tomto systému, ani za jejich nepřetržitou dostupnost a bezchybovost.

Produkty a služby

Ceny a informácie o produktoch a službách si prevádzkovateľ vyhradzuje meniť bez skoršieho upozornenia. Prevádzkovateľ servera si vo výnimočných situáciách vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu vašej požiadavky bez udania dôvodu.

Na všetky ponúkané produkty alebo služby sa vzťahujú tu uvedené podmienky a dohody, ktoré môžu byť rozšírené alebo obmedzené zverejnenými podmienkami priamo pri ponuke.

Vlastnictvo internetového systému

Tento internetový systém je vo vlastnictve spoločnosti Breezy s.r.o., ktorá ho licencuje spoločnosti RENOMIA, a. s. Spoločnost Breezy si vyhradzuje plné právo na použitý systém.