RENOMIA, líder medzi poisťovacími maklérmi v strednej a vo východnej Európe, posilňuje svoju pozíciu na ďalší úspešný dlhodobý a dynamický rozvoj. Ako partner sa formou minoritného 30 % podielu, bez možnosti ďalšieho navýšenia, k rozvoju RENOMIA pripojí spoločnosť Gallagher. Ide o špičkovú poradenskú spoločnosť v oblasti riadenia rizík a štvrtého najväčšieho poisťovacieho makléra na svete s tržbami vyše 6 mld. dolárov a s 30-tisíc zamestnancami. RENOMIA bude naďalej pôsobiť pod rovnakou značkou, bude riadená súčasnými akcionármi a manažmentom a bude pokračovať v napĺňaní svojej vízie a stratégie. Spoločnosť plánuje v regióne strednej a východnej Európy ďalej rásť vo všetkých segmentoch a zlepšovať služby pre svojich klientov. RENOMIA a Gallagher majú podobné hodnoty, pričom ide o profesionálne spoločnosti riadené rodinnými akcionármi. Transakcia podlieha regulačnému schváleniu, očakáva sa, že bude dokončená v treťom štvrťroku 2019.

„Spoločnosť Gallagher sme si pre globálne strategické partnerstvo vybrali z viacerých dôvodov. Obidve spoločnosti sú založené a riadené rodinami, máme spoločné ciele v oblasti hodnôt, poslania, stratégie a vždy chceme poskytovať najlepšie služby našim klientom na celom svete. Dôležitou súčasťou spolupráce bude aj rozšírenie nášho know-how, vzdelávanie kolegov, prístup na globálny poistný trh a rozvoj ďalších špecializovaných produktov a služieb pre našich klientov. RENOMIA bude mať ešte väčšiu možnosť zabezpečiť služby kdekoľvek na svete. Nemenej dôležitou výhodou bude aj spojenie našich síl v oblasti digitalizácie služieb zákazníkom a zefektívnenie našich procesov," uviedla k transakcii pani Jiřina Nepalová, zakladateľka a riaditeľka spoločnosti RENOMIA.

Kúpa minoritného podielu zo strany spoločnosti Gallagher je ďalší krok v prehĺbení partnerstva s RENOMIA a nadväzuje na vzájomné dlhodobé skúsenosti. RENOMIA je už od roku 2004 členom celosvetovej siete nezávislých poisťovacích maklérov Gallagher Global Alliance (GGA).

„RENOMIA je veľmi silná rodinná firma, ktorá je už 15 rokov oceňovaným členom nášho strategického partnerstva siete. Naše spoločnosti majú podobnú kultúru a hodnoty a sme nadšení, že naše partnerstvo týmto ďalej upevňujeme,“ povedal Patrick Gallagher, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ a vnuk zakladateľa.

RENOMIA za posledných päť rokov vyrástla dvojnásobne, a to predovšetkým vďaka špecializáciám na poistenie a riadenie rizík vo viac než 30 priemyselných odvetviach, ako aj odbornej znalosti v oblasti tvorby a poskytovania programov zamestnaneckých benefitov a služieb pre individuálnych klientov. Tento výsledok bol dosiahnutý kombináciou organického rastu a strategických akvizícií pod vedením skúseného tímu RENOMIA, ktorý už vyše 25 rokov vedie Jiřina Nepalová. RENOMIA iba za posledných 10 rokov investovala do 14 firiem v regióne strednej a východnej Európy a v tejto činnosti je pripravená pokračovať, posilnená aj o partnerstvo s globálnym lídrom Gallagher.

„Dôležité pre mňa je, že obidve spoločnosti majú rovnaké hodnoty, vždy hája záujmy svojich klientov a starajú sa o svojich zamestnancov. Naše nové partnerstvo považujem aj za vyjadrenie dôvery v celý náš tím, vo všetkých mojich kolegov naprieč pobočkami a krajinami, v ktorých RENOMIA pôsobí. Táto dôvera sa prejavuje i tým, že konanie RENOMIA bude ďalej dlhodobo plne v rukách existujúcich akcionárov a manažérov. Ide tak o unikátne prepojenie našej znalosti regiónu s obrovskou globálnou podporou," dodáva Jiřina Nepalová.

Gallagher okrem rozvoja know-how a produktového portfólia vo svete súčasne podporí rozvoj RENOMIA formou navýšenia kapitálu do firmy. To dá spoločnosti väčšie možnosti na kvalitné akvizície vo všetkých krajinách regiónu strednej a východnej Európy.